Algenkwekerij  -  Het kweken van algen voor bio-brandstof  -  Kweken van algen neemt vlucht  -  Van algen tot olie - algenolie
 
Algenkwekerijen gaan voor algenolie. Uit volgroeide algen is biobrandstof voor motorvoertuigen te halen. Algenkweek Sommige boeren stappen over op algenkweek. Duurzame algenkweek in de glastuinbouw.

Subsidies Zonnepanelen

 

Unilever: algenolie moet palmolie vervangen
Unilever maakte woensdag bekend dat het miljoenen heeft geÔnvesteerd in Solazyme, een in Zuid-Caifornia gevestigd bedrijf dat olie uit algen oogst. Terwijl de voedings- en consumentengoederenindustrie de grootste moeite heeft het belangrijkste ingrediŽnt palmolie op een milieuvriendelijke manier in handen te krijgen gaat Unilever voor dit, naar eigen zeggen, veelbelovende alternatief.Drie tot zeven jaar
Unilever gebruikt de palmolie bij de productie van onder meer Dove zeep, Magnum ijs en Vaseline. Het bedrijf heeft de algenolie van Solazyme enige maanden met succes getest in zeep en lotions, maar verwacht dat het nog zeker drie tot zeven jaar duurt voordat olie uit algen op grote schaal als ingrediŽnt wordt gebruikt. Bron: De Telegraaf


Het kweken van algen wordt onderzocht op de Hogeschool Zeeland. Het kweken van algen heeft een positief milieueffect.
Hogeschool Zeeland kweekt algen op rookgassen van DELTA

Studenten van de opleiding Aquatische Ecotechnologie van de Delta Academy van Hogeschool Zeeland voeren onderzoek uit naar de kweek van algen op rookgassen van DELTA Utility Services. Het onderzoek van de HZ bij DELTA spitst zich toe op de invloed van extra CO2 uit rookgassen op de groei van algen. CO2 is een restproduct van energiecentrales en kan daarom goed gebruikt worden als extra toevoer in de algenkweek. Op het terrein van DELTA in Vlissingen-Oost zijn twee fotobioreactoren van de HZ geplaatst waarin de zoutwateralg Isochrysis galbana gekweekt wordt. De eerste resultaten laten zien dat hoge dichtheden aan algen behaald worden. Het onderzoek loopt nog tot eind januari 2010.

Algenkweek goed voor het milieu
Het kweken van algen is interessant vanwege het positieve effect dat ze hebben op het milieu. Een deel van de biomassa van algen bestaat uit oliŽn, waarvan biodiesel gemaakt kan worden. Het voordeel van biodiesel is dat deze CO2-neutraal is en daardoor meehelpt in de strijd tegen klimaatverandering. Andere toepassingen van algen zijn ook mogelijk. Hierbij kan gedacht worden aan het opwekken van energie uit vergisting, het halen van pigmenten uit de algen voor gebruik in de verfindustrie en de ontwikkeling van voedingsupplementen of voer voor aquacultuur.

Cradle to cradle
Vervolgstudies naar algenkweek op andere reststromen, zoals nutriŽnten uit afvalwater sluiten goed aan op een van de gedachtes van het Ďcradle to cradleí-principe, waarbij van afval een waardevol product wordt gemaakt. Een bijkomend voordeel van deze onderzoeken is dat het studenten kan inspireren om te werken aan innovatieve oplossingen voor milieuproblemen.
Bron: hz.nl


Duurzame algenkweek voor aquacultuur
De initiatiefnemers gaan mogelijkheden onderzoeken voor algenkweek in de glastuinbouw. Het doel van de algenkweek is om te kijken of dubbel ruimtegebruik mogelijk is. Behalve trostomaten worden er algen gekweekt. Hierbij worden energie en ruimte optimaal benut en dat leidt weer tot een lagere kostprijs. De algen zijn bestemd voor het kweken van mosselen op het land.

Kweek van voedsel voor mosselzaad
De initiatiefnemers willen een stabiele en efficiŽnte kweek van algen in open vijvers realiseren. Deze algen dienen als voer voor mosselzaad dat gekweekt wordt op landbouwgrond.
Minlnv.nl


Over de hele wereld ontstaan kleine ťn grote algenkwekerijen.

Hierbij gaat het veelal om de productie van biodiesel. Het is nu nog te duur om die van algen te maken. Maar het kan. Met de huidige olieprijsstijgingen wordt investeren in biodiesel aantrekkelijker. Daarom duikt iedereen er bovenop.


Algen zijn ideale biobrandstof
Door Thijs Westerbeek- van Eerten

06-02-2008

Algen zijn de ideale vorm van biobrandstof. Dat stelt maritiem bioloog Professor Hein de Baar van de Universiteit Groningen en het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel.

Algen, de ideale biobrandstof?
Algen leveren tot tien keer meer biobrandstof op dan bijvoorbeeld maÔs of koolzaad, ze zijn makkelijk te kweken, dienen niet als voedsel voor de mens, en ze zijn CO2 neutraal te produceren. Binnen een paar jaar denkt professor de Baar auto's te laten rijden op zelfgekweekte ĎAlgen-olie'.
Plantaardig
Algen zijn de meest voorkomende plantensoort op aarde. Sterker; van alle biomassa op de hele planeet bestaat het grootste deel uit algen. Als biobrandstof uit die onuitputtelijke bron kan worden gehaald door algen speciaal voor dat doel te kweken, kan de uitstoot van broeikasgas, CO2, fors omlaag, meent professor de Baar: "Algen hebben CO2 nodig om te groeien, het is als het ware Ďalgenvoedsel'. Als je nu maar een intensieve algenkwekerij hebt, dan hebben ze heel vťťl CO2 nodig. Je moet dus steeds CO2 toevoegen en dat kan prima als je de kwekerij koppelt met bijvoorbeeld een elektriciteitscentrale."
Bron: http://www.wereldomroep.nl/actua/duurzaam/Algenbiobrandstof_080206


Schone energie uit groene smurrie
door Chris van Alem. zaterdag 28 juni 2008

In het Gelderse Borculo staat de grootste algenkwekerij van Europa.
Olie en gas zijn zů duur geworden dat de noodzaak van duurzame en goedkopere brandstoffen met de dag groter wordt.
Algen, de groene soep die vijvers en sloten bedekken, lijken veelbelovend. Je hebt er vooral veel zonlicht voor nodig.
De grootste algenkwekerij van Europa staat in het Gelderse Borculo. Het is een van de vier algenkwekerijen die Nederland momenteel telt.
Bron: http://www.bndestem.nl/algemeen/economie/3347458/Schone-energie-uit-groene-smurrie.ece


Melkveehouders beginnen naast hun mestvergistingsinstallatie ook een algenkwekerij.

Beide bronnen van duurzame energie kunnen elkaar goed versterken. Zo is de warmte die vrijkomt bij de vergister te benutten in de algenkwekerij.
Algen worden wereldwijd gezien als een veelbelovende grondstof voor biodiesel. De minuscuul kleine organismen zijn rijk aan plantaardige olie. Ze kunnen bovendien bijzonder snel groeien. Algen kunnen hun gewicht dagelijks verzesvoudigen. Dat zorgt voor grote opbrengsten per hectare.


Algenkweek en algenolie
Algen groeien in gewoon in water en kunnen veel meer olie per hectare produceren dan bijvoorbeeld sojabonen, waarvan ook brandstof wordt gemaakt.

'Algen zijn de ideale biobrandstof'

Algenolie brandstof van de toekomst?

Algen bieden veel mogelijkheden als een duurzaam basismateriaal voor de productie van brandstoffen

Algen worden wereldwijd gezien als een veelbelovende grondstof voor biodiesel. De minuscuul kleine organismen zijn rijk aan plantaardige olie.

Algenkwekerijen
Algen kunnen op twee manieren gekweekt worden: in open vijvers en in gesloten systemen. Nog steeds staat niet vast wat op de lange duur de beste keuze is. Voor het kweken van algen in open bassins wordt gebruik gemaakt van in de grond uitgegraven brede greppels of sleuven van niet meer dan 30 tot 50 cm diep, bekleed met plastic.


Brandstof uit algen - Algenolie
Algen zouden ook als vliegtuigbrandstof en als een bron voor plastic en detergenten kunnen worden ingezet. Bovendien kan dat allemaal gebeuren met niets meer dan zonlicht en CO2. Als algenkwekerijen vlak naast energiecentrales worden geplaatst, zoals sommige bedrijven van plan zijn, kan de productie van algen zelfs de CO2-uitstoot van de elektriciteitscentrales benutten.
Eenzijdige informatie
Dit klinkt te mooi om waar te zijn. Als je de claims van deze bedrijven iets nader onder de loep neemt, blijkt er essentiŽle informatie te ontbreken.
Bron: http://www.lowtechmagazine.be/2008/04/algen-brandstof.html


Garnalenkwekerij, het kweken van garnalen

Stichting DuurzaamVerder, de naam zegt het al

Ekozine, het E-zine over een duurzame samenleving

Duurzame visserij is een belangrijk antwoord op overbevissing en bijvangst.


Duurzame brandstoffen. Duurzame biobrandstoffen. Subsidie duurzame brandstoffen.

Duurzame biobrandstoffen

Zeereservaten zijn nodig om de visstand te redden


 


Deze domeinnaam is beschikbaar  -  www.domeinnaamvoorjou.nl  -  info@domeinnaamvoorjou.nl